Privacy policy

1. Inleiding

Stellers is toegewijd aan het beschermen van de privacy en de persoonlijke gegevens van onze gebruikers (“u”). Dit privacybeleid is ontworpen om u te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, en beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

 

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen:

 • Contactinformatie: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke contactgegevens.
 • Persoonlijke identificatiegegevens: geboortedatum, geslacht, nationaliteit.
 • Online identificatoren: IP-adressen, cookie-identifiers, systeem- en netwerkgegevens, en andere gegevens gerelateerd aan uw apparaat en browsen activiteiten.

 

3. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • Om onze producten en diensten te leveren en te verbeteren.
 • Om met u te communiceren over uw gebruik van onze diensten.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.
 • Voor marketingdoeleinden, indien u hiermee heeft ingestemd.

 

4. Delen van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden in de volgende situaties:

 • Met dienstverleners die namens ons werken, onder strikte vertrouwelijkheidsovereenkomsten.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze rechten en eigendommen te beschermen.
 • Met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

5. Uw rechten onder de AVG

Onder de AVG heeft u diverse rechten, waaronder:

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens.
 • Het recht op rectificatie van onjuiste gegevens.
 • Het recht op verwijdering van uw gegevens.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of de beperking van verwerking.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

6. Data beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaring of vernietiging.

 

7. Wijzigingen in ons privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij zullen eventuele wijzigingen op onze website publiceren en, waar passend, u hierover informeren.

 

8. Contactgegevens

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

[Stellers, Vullerstraat 3680B Maaseik]